Waarom

In het huidige schooltijdenmodel van 't Mulderke kunnen kinderen op alle dagen, behalve woensdag, op school lunchen. Leerkrachten en vrijwilligers begeleiden de kinderen tijdens de lunch en houden toezicht.

 

De levensomstandigheden van kinderen (en hun ouders) zijn veranderd sinds de oorsprong van het model (begin 20e eeuw). Daarom is bij basisschool ’t Mulderke een werkgroep gestart met als doel te onderzoeken of de huidige schooltijden anno 2019 nog passend/gewenst zijn. De leerkrachten geven bovendien aan dat de huidige vorm van TSO extra werkdruk oplevert. Tot slot zijn vrijwilligers die de leerkrachten tijdens lunch ondersteunen steeds moeilijker te vinden.