Andere schooltijden in het primair onderwijs

AndereSchooltijden.nl heeft veel ervaring in het begeleiden van basisscholen die overwegen over te stappen naar andere schooltijden. We zijn gespecialiseerd in het opstellen en uitvoeren van onafhankelijk onderzoek middels een op de school afgestemde webenquête onder ouders en personeel.

 

Daarbij kunnen we de directie en MR begeleiden gedurende het hele proces en ondersteunen we bij de interpretatie en besluitvorming naar aanleiding van de resultaten. 

 

Of het nu een enkele school betreft of een overkoepelende stichting, elke school is anders en de begeleiding en de oudervragenlijst zijn dus op maat!