informatie

Nederlandse basisscholen zijn sinds 2006 vrij hun schooltijden zelf vast te stellen. Ook het wettelijk voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven, is op 1 augustus 2006 vervallen. Wel moeten scholen nog steeds zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag. De onderwijstijd over totaal acht schooljaren is wettelijk bepaald op minimaal 7.520 uur. Dat is gemiddeld 940 uur per jaar.

 

Steeds meer scholen heroverwegen dan ook hun schooltijden. Hier kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen, zoals:

  • Pedagogisch voordeel: veranderde inzichten over de invloed van regelmaat en ritme op het leren en de ontwikkeling van kinderen;
  • De wereld is veranderd: steeds meer buitenshuis werkende ouders en steeds meer overblijvende kinderen;
  • Effectieve leertijd: De ervaring leert dat een rustiger schooldag, ingericht volgens één van de nieuwe modellen effectiever is. Dat komt omdat kinderen geconcentreerder werken. Door de kortere middagpauze in de klas blijven kinderen in het schoolritme;
  • Minder werkdruk voor leerkrachten: Ze zijn eerder klaar met hun groep en hebben daardoor meer tijd voor hun niet-lesgebonden taken. Doordat de lunchpauze korter is en door professionals wordt begeleid, zijn er minder incidenten op het schoolplein die aan het begin van de middag opgelost moeten worden.

 

Soms komt het initiatief van ouders bijvoorbeeld vanuit de MR, en soms neemt een directie of schoolteam initiatief tot het heroverwegen van de schooltijden. Uiteindelijk heeft het andere-schooltijden-avontuur de meeste kans van slagen als het directie, MR en ouders als één team te werk gaan. 
 

Het is hierbij ook van belang dat de directie, MR en ouders zich goed (laten) informeren over de verschillende schooltijdmodellen en de bevoegdheden van de verschillende partijen. Met die informatie (zie ook onderstaande argumentenkaart) én de visie van school kunnen de ouders goed geïnformeerd een voorkeur uitspreken via een ouderraadpleging.

 

Download
Argumentenkaart andere schooltijden
Argumentenkaart_school-_en_opvangtijden.
Adobe Acrobat document 144.4 KB