Schooltijdmodellen

Traditionele schooltijden

Kinderen krijgen in de ochtend en in de middag les. Tussendoor is er de mogelijkheid om thuis te lunchen. De kinderen zijn op woensdagmiddag vrij (en de onderbouw vaak ook op vrijdagmiddag).

Het Hoorns model

Begin- en eindtijden zijn volgens de traditionele schooltijden. Het verschil is dat alle kinderen woensdagmiddag én vrijdagmiddag vrij zijn. De lestijd in de onder– en bovenbouw wordt gelijk getrokken tot minimaal 940 lesuren per jaar. Het Hoorns model is een gevolg van de mogelijkheid om de uren van de leerlingen anders over de acht leerjaren te verdelen. De leerlingen krijgen evenveel lesuren les over acht jaren (7520 lesuren), maar deze mogen worden verdeeld in 8 x 940 uren.

Continurooster

Het continurooster lijkt op de traditionele schooltijden, met het verschil dat er een kortere middagpauze is waarin alle kinderen verplicht op school overblijven. De eindtijden zijn hierdoor ook vaak wat eerder.

5-gelijkedagenmodel

Een continurooster met vijf gelijke dagen. Kinderen krijgen alle dagen onderwijs met dezelfde begin- en eindtijd. Er is een korte middagpauze waarbij alle kinderen op school lunchen.

Bioritme-model

Het leren volgt het bioritme. In de ochtenduren is er tijd voor leren & presteren. Daarna volgt een lange middagpauze met opvang waarin de kinderen kunnen eten, sporten, rusten of aan activiteiten deelnemen. Later in de middag is er dan weer tijd voor repeteren en verwerken.

7 tot 7-model / integraal kindcentrum (ook wel hele dag-model of integraal dagarrangement genoemd)

Kinderen volgen een aaneengesloten programma, vaak van 7.00 uur ’s morgens tot 19.00 uur ’s avonds, opgedeeld in blokken met onderwijs, sport en ontspanning. Er zijn geen vaste pauzes of vaste vrije middagen. De school is het hele jaar door geopend.

 

(Bron: www.rijksoverheid.nl)