Continurooster

Wat is nu eigenlijk een continurooster? En wat zijn de voordelen voor kinderen, leerkrachten en ouders? Deze en andere vragen worden hieronder beantwoord. Om u een volledig beeld te geven, is hierbij zo veel mogelijk gebruik gemaakt van objectieve c.q. neutrale bronnen. Een continurooster is een schooltijdenmodel waarbij alle leerlingen meerdere dagen in de week op school lunchen (vaak vier of vijf dagen). Vaak gebeurt dat in de klas met de leerkracht, waarna zij buiten gaan spelen. De pauze in een continurooster is vaak korter dan in een traditioneel schoolrooster. Hierdoor zijn de lesdagen korter en kunnen de leerlingen en leerkrachten eerder aan andere activiteiten beginnen. Bekijk hieronder een video of raadpleeg de documenten onder de oranje buttons.

In de laatste tien jaar is het aantal basisscholen dat een aaneengesloten onderwijstijd heeft, sterk toegenomen. Waar in het schooljaar 2011-2012 nog 77% van de scholen het traditionele schooltijdenmodel hanteerde, is dat in het schooljaar 2019-2020 nog maar 37%. Inmiddels hanteert de helft van de basisscholen een continurooster (in een vier- of vijf-gelijke-dagenmodel).

 

Aanleiding om een continurooster in te voeren is vaak een combinatie van factoren:

 • Door de schooldag niet te lang te onderbreken, is de onderwijstijd beter te structureren. De leerlingen hoeven zich na een lange middagpauze niet meer „op te krikken‟ voor het middaggedeelte. De vaart blijft er in en de concentratie wordt beter vastgehouden;
 • Door de invoering van een continurooster is de schooldag eerder afgelopen. Dat is gunstig voor zowel de leerlingen als de leerkrachten: beiden hebben meer mogelijkheden voor andere activiteiten na schooltijd, zoals muziek en sport. Bovendien geeft dit de leerkrachten meer tijd voor collegiaal overleg en lesvoorbereiding;
 • Het vinden van ouders als toezichthouders tijdens het overblijven wordt steeds moeilijker door het toenemend aantal moeders dat een betaalde baan buitenshuis heeft;
 • Ouders krijgen meer de gelegenheid om buitenshuis te werken;
 • Of een school wel of niet een continurooster heeft, blijkt een selectiecriterium voor sommige ouders te zijn.

Bij het uitwerken van een concreet model moet rekening worden gehouden met de CAO Primair Onderwijs. In deze cao staat dat leerkrachten die langer dan 5,5 uur werken recht hebben op een half uur pauze. Dit mag ook verdeeld worden in twee keer een kwartier. In de praktijk blijken andere schooltijden ook vaak voor leerkrachten meer rust in hun werkdagen te brengen. Ze zijn eerder klaar met hun klas en hebben daardoor meer tijd voor hun niet-lesgebonden taken. Daar komt bij dat de kinderen geconcentreerder werken. Doordat de lunchpauze korter is en door henzelf wordt begeleid, ervaren de leerkrachten minder opstartproblemen na de lunch. Daar staat tegenover dat er ook leerkrachten zijn die het pittig vinden om ononderbroken met de kinderen te zijn. In onderstaande documenten staan verschillende ervaringen en mogelijkheden om pauzes voor leerkrachten te organiseren.

 


Een continurooster kent voor- en nadelen. Daarbij geldt dat een voordeel voor de één, een nadeel voor de ander kan zijn. Hieronder staan vaak genoemde voor- en nadelen van het continurooster:

VOORDELEN

 

Kinderen:

 • Rust, regelmaat en structuur
 • Alle kinderen 'gelijk', meer 'samen'-gevoel
 • In schoolritme/pedagogisch klimaat blijven
 • Langere middag voor sport, spelen etc.
 • Minder verkeersbewegingen

Leerkrachten:

 • Langere middag voor overleg/voorbereiding
 • Kinderen hele dag 'in vizier'
 • Beter opstarten na pauze, minder incidenten

Ouders/verzorgers:

 • Flexibere werktijden
 • Geen overblijf meer regelen
 • Geen TSO-kosten

NADELEN

 

Kinderen:

 • Kinderen kunnen niet meer thuis lunchen
 • Relatief korte lunch (m.n. voor kleuters)
 • Geen 'break' van school

Leerkrachten:

 • Pauzes soms lastig te organiseren
 • Lesvoorbereiding anders organiseren

Ouders/verzorgers:

 • Lastiger werk met school combineren
 • Kinderen lunchen alleen op woensdag thuis
 • Hogere BSO-kosten (inkomensafh.)

In onderstaande artikelen en rapportages worden voor- en nadelen van onder andere het continurooster nader belicht. 

De effecten van het continurooster zijn nauwelijks (wetenschappelijk) onderzocht zijn en de berichten die er zijn, bevatten vooral beschrijvingen en meningen.

 

In de ervaringen van scholen die zijn overgegaan op andere schooltijden komt over het algemeen niet naar voren dat de leerprestaties van de kinderen zijn veranderd. Wel wordt veelal gesproken over meer rust.

De ervaringen met een continurooster zijn verschillend. Als we kijken naar de algehele tendens dan blijkt dat er over het algemeen meer rust wordt ervaring, zowel door kinderen, leerkrachten als ouders/verzorgers. Daarnaast blijkt dat het continurooster vooral een kwestie van wennen is. Hierbij zijn de kinderen vaak het eerst gewend. Een andere 'grote lijn' is dat het organiseren van de pauzes voor leerkrachten  vaak wat lastiger is. 

 

Uit onderzoek blijkt dat de meeste scholen die de afgelopen jaren op het continurooster zijn overgestapt, blij zijn met deze beslissing. Ook geeft het grootste deel van de directeuren aan dat de meeste ouders, leerlingen en leerkrachten tevreden zijn over deze schooltijden.

 

Bekijk onderstaande video of lees de ervaringen van andere ouders/verzorgers onder de buttons. Mocht u op zoek zijn naar wat meer uitgesproken meningen en ervaringen, dan kunt u terecht op diverse internetfora, blogs en opiniesites.

In een continurooster lunchen de kinderen vaak een kwartier in de klas en gaan dan een kwartier buiten spelen. Voor sommige kinderen (met name kleuters) is een kwartier te kort, terwijl andere kinderen (met name bovenbouwers) in vijf minuten hun brood opeten. Bij de kleuters is er vaak wat meer speling in het programma zodat zij wat meer tijd voor de lunch kunnen uittrekken. Uit onder andere onderstaande video en documenten komt vooral naar voren dat een kwartier eten voor veel kinderen toch aan de korte kant blijkt. Onlangs was echter ook in het NRC te lezen dat onderzoekers die bestaand onderzoek bijeen vegen in systematische reviews de kwaliteit van al het onderzoek naar schooltijden en een gezond schoolleven van matige kwaliteit vinden Uit hun reviewstudie blijkt dat een kind een korte middagpauze makkelijk aan kan. Uit onderzoek is volgens hen nooit gebleken dat het concentratie- en leervermogen er onder lijdt.