wat we doen

AndereSchooltijden.nl ondersteunt scholen in het primair onderwijs die overwegen op nieuwe schooltijden over te gaan. Hierbij hebben we een breed scala aan mogelijkheden: kiest u voor een compleet begeleid proces (van idee tot besluit) of wilt u specifieke ondersteuning bij het opzetten en uitzetten van een enquête onder ouders? Het is mogelijk om de mate van ondersteuning zelf te bepalen. Eerst worden de ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht, waarna een traject op maat uitgestippeld wordt.


De volgende vormen van ondersteuning zijn o.a. mogelijk.

  • Informeren over mogelijke schooltijden (bijv. Hoorns model, Bio-ritme model, vijf-gelijke-dagen model)
  • Procesbegeleiding andere schooltijden voor MR en directie
  • Toegang tot gastsprekers met ervaring met andere schooltijden voor informatieavonden
  • Opstellen van een vragenlijst voor een online ouderraadpleging
  • Rapportage van de resultaten van de vragenlijst
  • Begeleiding bij de interpretatie (van de resultaten) en de besluitvorming
  • Advies bij implementatie van andere schooltijden.


Klik hier voor een kostenindicatie.