Proces

Het proces richting eventuele andere schooltijden bij 't Mulderke omvat een aantal onderdelen. Deze worden hieronder toegelicht.Werkgroep

Er is een werkgroep ‘Onderzoek schooltijden' geformeerd, bestaande uit de directie, een afvaardiging van de MR en leerkrachten. Deze werkgroep wordt begeleid en ondersteund door een onafhankelijk bureau: AndereSchooltijden.nl.

Voorselectie schooltijdmodellen

De werkgroep heeft de voor- en nadelen van verschillende schooltijdmodellen voor leerlingen, teamleden en ouders/verzorgers in kaart gebracht. Daarbij is ook gekeken naar wenselijkheid (‘Past dit bij onze visie en onze school?’) en haalbaarheid (financieel, organisatorisch, praktisch). Daarnaast is rekening gehouden met de volgens CAO verplichte pauzetijd voor leerkrachten. Op basis van deze beoordeling heeft de werkgroep vier schooltijdmodellen geselecteerd die voor ’t Mulderke in aanmerking komen:

  • Huidige model
  • Variant huidige model (8:30 uur start en 1 uur pauze)
  • Continurooster: drie-gelijke-dagenmodel
  • Continurooster: vier-gelijke-dagenmodel

Informatievoorziening

Omdat de werkgroep het belangrijk vindt dat ouders/verzorgers en teamleden een goed onderbouwde keuze kunt maken, kunnen zij zich op verschillende manieren (laten) informeren (zie ook contact):

Voorkeur peilen

Een relevant onderdeel van het proces is het achterhalen van de voorkeur van zowel ouders/verzorgers als teamleden ten aanzien van de schooltijden. Dit gaat gebeuren door middel van twee peilingen.

  • Eerste peiling (15 t/m 25 maart): Ouders/verzorgers en teamleden kunnen hun voorkeur aangeven voor één van de vier modellen zoals boven weergegeven. Ook worden de mogelijke gevolgen voor de buitenschoolse opvang verkend. 
  • Tweede peiling (9 t/m 19 april): Ouders/verzorgers en teamleden kunnen hun voorkeur aangeven voor één van de twee populairste modellen uit de eerste peiling. 

Besluitvorming

In samenspraak met de MR zijn er richtlijnen voor de besluitvorming opgesteld:

  • Eerste peiling: de twee populairste modellen onder ouders/verzorgers worden meegenomen in de tweede peiling. Als de nummers 2 en 3 evenveel voorkeur hebben, geeft de voorkeur van de teamleden ten aanzien van deze twee modellen de doorslag.
  • Tweede peiling: het model dat voorkeur heeft bij minimaal 60% van de ouders/verzorgers, wordt gekozen. Als er minder dan 60% voorkeur is onder de ouders/verzorgers, wordt het model gekozen dat de voorkeur heeft bij meer dan de helft van de teamleden. Als de voorkeur van de teamleden onbeslist is (exact 50%/50%), wordt alsnog het populairste model van de ouders/verzorgers gekozen, ondanks dat er geen meerderheid van 60% is.

Op basis van bovenstaande richtlijnen neem de directie een voorgenomen besluit en legt dat ter instemming voor aan de MR. Wanneer directie en MR het eens zijn over het besluit, wordt dit halverwege mei gecommuniceerd naar de ouders/verzorgers en teamleden. Mocht dit tijdspad haalbaar zijn, dan zal de wijziging van schooltijden met ingang van het schooljaar 2019-2020 worden doorgevoerd.