andere schooltijden, nieuwe schooltijden, basisschool, voorbeeld, ouderraadpleging, enquête, begeleiding, MR, proces, bevoegdheden, sanne smeenk, continurooster, continuerooster, vijf gelijke dagenmodel, 5-gelijke-dagenmodel, 5 gelijke dagen, pauzetijden leerkrachten, organisatie pauze mogelijkheden, bioritme, integraal kindcentrum, ikz, soorten roosters,